top of page
20200722_0084_Addisi_original team tafel
The Wall of Ideas

Werkbaarheid verhogen met steun van de Vlaamse overheid

Als bedrijf kan je pro-actief aan de slag gaan om de werkbaarheid en het welzijn van medewerkers in jouw bedrijf te verhogen.

Goed nieuws! De Vlaamse overheid kent via de werkbaarheidscheques een subsidie toe van 60% aan bedrijven en organisaties die hiermee aan de slag willen gaan

 

Opgelet: De deadline voor indiening is dit jaar gezet op 30 november 2023.  Laat deze kans niet schieten en start je traject voor die datum op.

Wat zijn werkbaarheidscheques?


De werkbaarheidscheque is een subsidie waarmee ondernemingen beroep kunnen doen op de expertise van erkende dienstverleners voor:

 • het in kaart brengen van de werkbaarheid

 • het opstellen van een actieplan rond werkbaar werk

 • de acties monitoren en opvolgen.
   

Deze subsidie is er zowel voor kleine als grote ondernemingen in de (social) profit-sector en kan 60% van de kost van zo'n traject dekken. 

 

Hoe gaan we te werk? 
 

 • We starten met een analyse : we scannen jouw organisatie op 7 domeinen die impact hebben op het welzijn van je medewerkers en de werkbaarheid

  • Visie en strategie

  • Rol, verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid

  • Erkenning en remuneratie

  • Samenwerking

  • Leiderschap effectiviteit

  • Externe uitstraling

  • Welbevinden

 • De analyse, gekoppeld aan de geformuleerde doelstellingen, resulteert in een actieplan : we stellen een groeiplan voor een werkbaar werkbeleid voor, met acties die passen bij de specifieke context van jouw bedrijf.

 • Monitoring : we volgende veranderingen op en sturen bij waar nodig.

De concrete aanpak spreken we uiteraard samen met jou als opdrachtgever af. 
Een fundamentele aanpak : 

 • start met een diepgaande bevraging van jou als ondernemer/opdrachtgever. 

 • omvat interviews met een aantal sleutelmedewerkers om de opdracht, knelpunten en doelstellingen scherper te krijgen.

 • gaat ook bij de ruimere groep medewerkers polsen waar de knelpunten en groei voor je bedrijf ligt. Dat kan via een (online) bevraging van alle werknemers.

 • We analyseren vervolgens alle gegevens.

 • En gaan oplossingen uitwerken. Dit kan versterkt worden via workshops en/of focusgroepen met medewerkers in je bedrijf. 

 • Tussendoor plannen we uiteraard regelmatig feedback momenten in, zodat ook jij als opdrachtgever continu de vinger aan de pols houdt. 

Het resultaat van de coaching

 • Een duidelijk rapport en presentatie met prioritaire aandachtspunten

 • Een actieplan met implementeerbare suggesties door jullie, door ons of door onze partners.

 • En vooral : met bruikbare oplossingen helpen we jouw medewerkers en dus jouw bedrijf tot haar volle potentieel te komen.

Wat kost het jou als werkgever ?
 

Omdat een traject steeds maatwerk is verschilt ook de kostprijs.
In overleg bepalen we hoe ruim de opdracht wordt ingevuld. Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek en we maken een offerte op maat op.

In elk geval: dankzij de werkbaarheidscheques betaalt jouw bedrijf slechts 40% van de kostprijs zelf.

Dit kan omdat de Vlaamse overheid een subsidie toekent van 60% met een maximum van 10.000 euro aan bedrijven die de werkbaarheid voor hun werknemers in kaart brengen met een bijhorend actieplan
 

Om de cheques te kunnen gebruiken, moet je samenwerken met geregistreerde dienstverleners van de kmo-portefeuille. Omdat Addisi hiervoor samenwerkt met Experts@YourWork, kan je dus via ons op deze Werkbaarheidscheque beroep doen.

bottom of page