top of page
20200722_0117_Addisi_serge%20lage%20reso

Persoonlijke coachingstraject (groeien in) leiderschap

Een medewerker heeft recent een leidinggevende functie gekregen.  Is het wennen aan de nieuwe rol? Dat is normaal! 

We leren je medewerker(s) de specifieke attitudes en vaardigheden voor zijn/haar nieuwe rol als leidinggevende of we maken deze competenties sterker.

Addisi biedt een individueel traject voor medewerkers die groeien naar een nieuwe rol als leidinggevende of recent gestart zijn in die rol. 

 

  • Een nieuwe rol als coach, hoe neem je die op?

  • Hoe ondersteun je als leidinggevende teamleden om hun doelen te realiseren?  

  • Een verschil in visie of aanpak bij je teamleden, hoe ga je daar mee om? 

  • Hoe bouw je leidinggevende functie verder uit?

Bij de intake overlopen we vragen, bezorgheden, kwesties, problemen.  Stellen we vast waar het beter, gerichter, bewuster kan.  Op basis van die intake leggen we accenten en leerdoelen vast en bepalen we het verdere traject.   

We leren je medewerker(s) specifieke attitudes en vaardigheden  of we maken deze competenties sterker.  ​We zijn klankbord bij reële, concrete situaties uit hun praktijk.  Waar liep je vast in een interventie bij een teamlid?  Wat zijn andere manieren om met die situatie om te gaan?   In de coaching reiken we tools en technieken aan die toepasbaar zijn in de praktijk van elke dag. 

Op jouw maat

Elk traject dat Addisi aanbiedt is 100% maatwerk.  We volgen een aantal geijkte methodes , maar stemmen die helemaal af op jouw situatie.  Praktisch, concreet en meteen toepasbaar.  

Coaching kan je ook aanvragen voor medewerkers en je team(s). Hier vind je het volledige aanbod. 

"Wat heeft die specifieke medewerker nodig om sterker te worden in zijn/haar leidende functie? Dààr gaan we mee aan de slag."

 

bottom of page